Cart 0

NATUR

Naturen har alltid varit en viktigt del av människans liv. Från första början levde vi i takt med naturen, vi var en del av den. Vi var känsliga varelser som kunde känna livskraftens flöde och naturens andetag.  

När människan började ha fasta bosättningar föddes så småningom vårdträdet. Det var ett träd som ansågs vara magiskt, ett träd som skulle förena folket som bodde på gården med naturen - nyckeln till det vilda. 


Det är först de senaste dryga 100 åren som människan sakta men säkert vänt ryggen till naturen- med katastrofala följder, även för oss själva. 

Med all den kunskap vi har idag är det relativt lätt att, om vi vill, välja ett liv där vi åter vandrar sida vid sida med moder jord. 

Låt oss knyta an till den levande världen, inspireras av naturen och ta in den i våra hem.  Låta våra sinnen åter minnas vår äkta genuina styrka. Leva ett rikt liv i samklang med naturen.Låt oss åter komma till liv!  

Djupt inom oss vilar en primitiv själ som andas i takt med naturen. I stunder när vi väcker denna så känner vi åter full vördnad och respekt för naturen och dess resurser. När vi då skapar så formar vi gärna om något gammalt förbrukat till något nytt som vi behöver, gärna något som ger oss själslig lycka i nuet. 

IMG_8341.jpg

SJÄLENS ESSENS

När vi får våra grundläggande behov uppfyllda uppstår en rå, vild känsla som sitter djupt rotat i oss, en känsla av fullkomlighet. Den känslan är sammanflätad med känslan man får när man varvar ner och kopplar upp sig till alltet, kanske eftersom det är just det som sker när vi till exempel får värma våra frusna händer över en öppen eld eller får mätta vår hungrande mage med en enkel lagad måltid. 

Det är även i detta tillstånd som vi känner kreativitet, inspiration och att en inre frid flödar genom oss. Det är då som tiden står still och vi hör vår själs viskningar. Ofta känner vi då den gamla urkraften pulsera genom oss. En uråldrig med tidlös kraft som får oss att känna kärnan av vårt ursprung och låter oss vara i vår fulla potential. 

Det är i sådana stunder vi får klarhet och svar i våra liv och därför gör att vi kan njuta av våra liv. Vi tillför livskvalité. Just därför är dessa stunder så viktiga. 

I vissa miljöer kan även denna känsla infinna sig. Som när du stiger in i ett avskalat rum som på något sätt är helt rätt och får dej att åter börja andas. Eller när du stiger ut i en spännande trädgård, hör vattnet porla någonstans och din själ sträcker på sig.  

Genom att skapa ett hem där man lättare uppnår känslan av fullkomlighet i kan vi väcka våra  halvslumrande sinnen och återvända till nuet i just det tillstånd som vi uppskattar livet som mest. 


.

edited.jpg

ENERGI

Allt vibrerar i olika hastighet och frekvens. Allt är energi och allt är sammanlänkat till ett!

Sedan urminnes tider har man beaktat energin. Till exempel var boplatser ofta placerade på bästa sätt med tanke på jordstrålning. Det finns även gamla läror, som Feng shui, vilka levererar ett balanserat energiliv bland annat genom att beakta livskraftens flöde, energin. 

Idag underskattar många vad vi kan göra med energi. Vi är energi. Våra tankar, vår omgivning, vart endaste litet föremål i din omgivning är energi och allt påverkar varandra. Det som är oss närmast påverkar oss mest. 

Vi suger upp olika typer av energi från vår omgivning, inte bara från andra människor utan även från resten av vår miljö. Man kan påverka energin man utsätts för genom att umgås med människor som höjer ens energi, istället för får en att bli helt tom eller negativ. Det många inte kanske inte tänker på är att man även kan påverka energin i sitt hem så att det höjer ens energi i aktiva rum och förmedlar en lugnare energi i rum för vila. Man kan frigöra energi och man kan höja energin. Att skapa balans i hemmet är även en viktig faktor för ett balanserat sinne och ett välmående liv. Livskraften skall flöda på ett behagligt sätt genom ditt hem. 


Med rätt kunskap kan alla skapa en bra energi och balans på sin valda plats. Börja nu och du skapar din värld! 


IMG_6238.jpg

URHEM

EN KÄLLA FÖR INSPIRATION

Vi har glömt vårt ursprung. Vi har glömt att vi är en del naturen och behöver den för vårt välmående, inte bara kroppsligt och mentalt, utan även själsligt. Vi har valt att vända ryggen till det som människan vetat i tusentals år. En uråldrig kunskap om det essentiella för människan har till stor del bytts ut till förmån för teknologi och kontakten med en materiell värld istället för en rik inre värld. Vi mår sämre och sämre trots att vi får det bättre och bättre. Vi strävar utåt och bort, men vi har glömt bort vad vi redan har. Vi hör knappt rösten inom oss längre som kunde berätta om vad som får vår själ att dansa. 

Men om man finner en slags ro i sitt sinne utan en massa faktorer som påkar på ens uppmärksamhet så kan man börja höra den där inre rösten igen. Ditt hjärtas röst.

Det är viktigt att komma ihåg att miljön runt dig påverkar ditt inre och det finns vissa platser som ger en ren känsla av fullkomlighet och ro. 

Tänk om man kunde skapa en sådan plats. 

Tänk om man redan hade något man kunde ta vara på och forma till en optimal plats. 

Tänk om man kunde åstadkomma en miljö med möjligheterna till tidlösa stunder där man kan varva ner och koppla upp till alltet.

Tänk om detta var ens hem! 

Genom att 

  • Leva med naturen och ta in den i sitt hem

  • Beakta energin och urkraften som vi har tillgång till och

  • Plocka upp de essentiella behoven vi har som människa 

Så kan vi skapa ett hem för själen! Ett hem där ens hjärtas viskningar kan komma till liv! 

edited.jpg