Förändringens tid

Nu är vi i en förändringens tid. Energierna ändras på fler sätt än man bara för en kort tid sedan inte kunde tro var möjligt. Många av oss är inte medvetna om energierna som påverkar oss och energierna som vi är en del av, men om inte medvetet så undermedvetet påverkas vi alla på ett eller annat sätt.

“Nu vänder vi oss från den yttre… för att åter knyta an till vårt inre..”

Efter att ha gått igenom en tid av ljus, värme och aktivitet, så går vi nu in i en tid av mörker, kyla och vila. Vi går från en tid med överslag av yang till en tid med överslag av yin. Nu står vi precis mitt emellan, i en naturlig balans given av naturens energier. Höstdagjämning är en tid när vi får lite av varje. Vi börjar ställa in oss för mörker och kyla, drar oss mer och mer in och kryper ner under en filt av trygghet. Vi börjar känna dragningen efter att tända ljus och eldar; det skapar balans i mörkerkylan och därför lockar det oss, oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Nu är tiden när vi börjar vända oss ifrån den yttre aktiviteten och går vi in i oss själva för att åter knyta an till vårt inre och höra vår alldeles egna sanning.

Alla fungerar både i den vanliga världen, som vi är vana att se, känna och uppleva, men även i den värld vi inte “ser”, den värld som allt egentligen är, världen där allt är energi och allt påverkar varandra. Jag känner att det är väldigt belönande att vara medveten om båda världar och att ha fötterna i båda två, men låta dem sammansmälta. Som nu när sommaren lagrat en massa energi i alla de bär, svampar, frukt och rotsaker, av vilka man även finner vilda i naturen. Så när man riktar in sig på dem så fylls man av en “sista” släng av energi för att samla och ta till vara energierna inför den kommande vintern - energi som vi kommer att behöva för att ta oss igenom kylan, mörkret och egentligen bristen på rik mat.

“Vi behöver också släppa gammalt som inte tjänar oss längre, för att ge rum för något nytt”

Naturen, till exempel träden, drar även tillbaka sin energi från det yttre och ner sina rötter, för att arbeta med den i sitt i inre. Sådant som inte längre behövs, de bruna löven, låter den gå vidare, förmultna och omvandlas till ny energi för någon annan. Vi behöver också släppa gammalt som inte tjänar oss längre, för att ge rum för något nytt. Vi är alla i ständig förändring och ju mindre vi kämpar mot vår egna personliga utveckling desto snabbare finner vi balans och oss själva.

“..finn de sista skatterna innan vintern för tillbaka energierna till vila i marken..”

När man ger sig an energierna som finns runt omkring oss och som vi är, samt finner balansen och kan använda sig av energiernas sammanspel, så fylls man av ett sådant enormt lyckorus. Lyckoruset tror jag grundar sig i att vi får de tre viktiga bitarna uppfyllda inom; naturen som vi är en del av och då även låter oss vara det; energin som allt är och vi finner ett sammanspel med; samt själens essens, den där urgamla urkraften som viskar när vi följer den naturliga vägen som våra förfäder gick.

Så ta en sista sväng genom skogarna för att finna de sista skatterna innan vintern för tillbaka energierna till vila i marken. Andas in den friska luften och känn energierna virvla inom dig. Förbered dig inför vintern genom att samla ved eller stöp ljus så att du på ett lätt sätt kan höja energierna under vinterns mörka vila ifall du känner att du blir för låg. Och framförallt njut av att gå in i ditt ide, ta din tid och lyssna inåt.

Lisette Lassfolk