Naturliga varelser i en modern värld

Vi lever i en hysterisk värld. Antingen står vi och ropar och visar finger åt andra eller så drar vi oss undan i tysthet i tron att det vi säger ändå inte spelar någon roll. Pengaindustrin har antagligen aldrig varit så stor och styrt det mesta - vi har blivit så blinda för pengar, det materiella och den senaste tekniken att vi inte ens ifrågasätter vad det egentligen gör med oss.

Teknikens värld har evolverat med en sådan fart det senaste århundradet att vi som biologiska varelser inte haft en chans att anpassa oss. Sedan är vi ju också en del av naturen, inte tekniken. Med det sagt så antar jag att teknikens utveckling även är en viktig sak i vår moderna värld, men den får inte vara på bekostnad av vår hälsa.

Tekniken.. har evolverat med en sådan fart..att vi..inte haft en chans att anpassa oss.”


Vi behöver inte sätta vår energi på allt, men vi behöver göra det bästa vi kan som individer och se över våra prioriteringar i långa loppet.
För mig är en prioritering att få ge en relativt naturlig och hälsosam uppväxt åt mina barn. Jag vill att de skall få växa upp till starka, känsliga, unika, friska individer i en så hälsosam omgivning som möjligt. Det är omöjligt i vår moderna värld att få en 100% hälsosam omgivning, men det som verkligen ser ut att vara ett aktuellt hot är den strålning som ökar omkring oss.

Ems-strålning gör att cellen får en brist på elektroner och detta gör att bla sjukdomar vi har anlag för lättare kommer till ytan. Om vi tillför elektroner motverkar vi en del av denna effekt. Vi tillför elektroner genom att jorda oss. Varje gång din hud rör marken eller naturligt vatten såsom hav och sjöar omger din kropp så fyller du på dina elektroner. Många menar också att Schumann resonans är det som helar oss, när vi kommer i kontakt med naturen. Vi är en del av naturen och behöver den.

Tyvärr finns nu ett större hot från teknikens strålning. Vi har nu vanlig strålning med sinusvågor - såsom 3G och 4G, men nu är den pulserande strålningen 5G på ingående. Den är inte bara starkare utan den skadar även mer eftersom den just ger pulser. Sinusvågor är ”skonsammare”. Att jorda sig ger antagligen inte tillräcklig effekt när det kommer till 5G.

“Varje gång din hud rör marken..så fyller du på dina elektroner..”

Jag besökte en föreläsning av Prof. Dr. Martin Pall, som berättade om resultat fr forskningsrapporter som hundratalet forskare och läkare skrivit under på. Rapporterna visade förödande effekter på levande materia. Vi är vana med att det mesta i vår omgivning ”kan” orsaka en och annan skada eller någon gång i framtiden kanske, men Martin Pall pratade om effekter inom de närmaste åren efter att 5G mastar aktiverats.
Effekterna var många men de tre värsta innebar i princip vår död. Först ut var effekten mot vår fortplantning. Enligt forskningen skulle vår fortplantning knappt existera längre efter några få år eftersom vi bla skulle bli sterila.
Den andra stora effekten var att forskning visat att strålningen stannar hjärtat. På ställen där de testat eller nyligen börjat med 5G har onormal höga siffror på plötsligt hjärtstillestånd på ett stort antal djur visats. Den tredje effekten var att vår hjärna skadas- dels genom att få alzheimer. I forskning hade man testat att utsätta råttungar med 1 sekund strålning fr 5g- resultat blev att de alla i ännu ganska unga år fick alzheimer, man testade samma sak med andra rått-populationer men ökade strålningstiden tills råttorna i princip bara var barn när de fick alzheimer. Får vi 5G strålning krävs många mer mastar än nu och de stängs inte av.
En annan väldigt skrämmande sak är man knappt såg någon återhämtning efter att man stängt av strålningen.

“Tekniken skall vara säker när den når marknaden..”


Det är skrämmande, men vi kan påverka. Vi behöver inte godkänna att de som tjänar pengar på ny teknik skall göra det med våra liv som insats. Tekniken skall vara söker när den når marknaden.
Den finska regeringen måste behandla ärendet om det får in 50 000 namn! Det här en början och det verkar kanske inte som mycket, men det är i varje fall något man kan göra, om man känner att det är en prioritet.

Länk för att skriva under medborgarinitiativet; https://stop5g.fi/sv/

Lisette Lassfolk